Skip to main content

એમ્ફી થીયેટર

એમ્ફીથીયેટર બુકીંગની વિગત

સાયન્સ સેન્ટર સંકુલમાં ઓપન પ્લાઝામાં એમ્ફીથીયેટરનું નિર્માણ કરવામા આવેલ છે. જયાં સાંસ્કૃતિક પ્રવ્રુતિઓ જેવી કે શાસ્ત્રીય નૃત્ય કે ગીતના કાર્યક્રમ શેરી નાટક કે વ્યાખ્યાનો ,સુગમ સંગીત, લોકગીતો ,ડાયરો ,મુશાયરો, ભજન અને કવિ સંમેલન વિગેરેનું આયોજન કરી શકાય. આ એમ્ફીથીયેટર ગોળાકાર પગથિયા સ્વરૂપે બેસવાની વ્યવસ્થા ધરાવે છે. તેની ક્ષમતા ૨૫૦ બેઠકોની છે.


એમ્ફીથીયેટર ભાડેથી ફાળવી આપવાનો સમય :

સવારે ૧૧-૦૦ થી રાત્રે ૧૦-૦૦


Please scroll/drag below block to view whole data
ક્રમ કાર્યક્રમનો પ્રકાર ભાડાની વિગત એસ.એમ.સી. ની હદમાં એસ.એમ.સી.ની હદ બહાર
૧. સોમવાર થી શુક્રવાર
(ટીકીટ સિવાયના બિન વ્યવ્સાયિક સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ)
ભાડુ ૧,૬૦૦/- ૨,૧૦૦/-
ભરવાપાત્ર કુલ ડિપોઝીટ ૫,૧૦૦/- ૫,૧૦૦/-
સોમવાર થી શુક્રવાર
(ટીકીટ સાથેના બિન વ્યવ્સાયિક સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ)
ભાડુ ૨,૧૦૦/- ૨,૬૦૦/-
ભરવાપાત્ર કુલ ડિપોઝીટ ૫,૧૦૦/- ૫,૧૦૦/-
૨. શનિવાર થી રવિવાર
(ટીકીટ સિવાયના બિન વ્યવ્સાયિક સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ)
ભાડુ ૨,૧૦૦/- ૨,૬૦૦/-
ભરવાપાત્ર કુલ ડિપોઝીટ ૫,૧૦૦/- ૫,૧૦૦/-
શનિવાર થી રવિવાર
(ટીકીટ સાથેના બિન વ્યવ્સાયિક સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ)
ભાડુ ૩,૧૦૦/- ૩,૭૦૦/-
ભરવાપાત્ર કુલ ડિપોઝીટ ૬,૧૦૦/- ૬,૨૦૦/-
વીજળી ખર્ચ
રૂ ૧૨/- પ્રતી યુનિટ જનરેટરનો વપરાશ કરવામાં આવેતો રૂ ૨૫/- પ્રતિ યુનિટ

અન્ય ખર્ચ

  1. એમ્ફીથીયેટરનાં ઓપન એરીયામાં ઓડિયો - વિડીયો કન્સોલ માટે શમિયાણું / તેને અનુરૂપ વ્યવસ્થા (વધુમાં વધુ ૨(બે)) નો દર રૂ ૨૦૦/- પ્રતિ શમિયાણું / તેને અનુરૂપ વ્યવસ્થા ,સાઈઝ ૧૦''x૧૦'' પ્રતિદિન
  2. પૂર્વ તૈયારી / રીહર્સલ માટે (અગાળનો દિવસ ખાલી હશે તો ) તેમજ ખાલી કરવા માટે (પાછળનો દિવસ ખાલી હશે તો ) ભાડે આપવાનાં દર રૂ ૨૦૦/- પ્રતિ દિન
  3. જો આયોજકો દ્રારા એલ.ઈ.ડી સ્ક્રિન ઈન્સ્ટોલેશન કરવામાં આવનાર હોય ભાડા પેટે રૂ ૫૦૦/- ડિપોઝીટમાંથી વસુલવામાં આવશે.
  4. કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્રારા અમલી ટેક્ષ અલગથી ચૂકવવાનો રહશે.

  • ઓડિટોરીયમ / આર્ટગેલેરી તથા એમ્ફીથીયેટરનું બુંકીગ જે સ્થળનો ઉપયોગ જે તારીખે કરવાનો હોય તે તારીખથી વધુમાં વધુ ૧૫૦ દિવસ અગાઉ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશે.
  • બુકીંગ તથા અન્ય માહિતી માટે ચીફ ક્યુરેટરશ્રી,સાયન્સ સેન્ટર, સિટીલાઈટ રોડ, સુરતનો સંપર્ક મંગળવાર થી શનિવાર સવારે ૧૧:૩૦ થી બપોરે ૦૨:૩૦ દરમ્યાન કરવો ફોન નં. ૦૨૬૧-૨૨૫૫૯૪૭, ૯૭૨૭૭૪૦૮૦૭