Skip to main content

Work sponsored by Corporators

Corporator Name HINABEN RAJESHBHAI CHAUDHARI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SIDHDHI VINAYAK RAW HOUSE TP.70 BL.232,233 FP.174 AMROLI
ST.LIGHT AT SIDHDHI VINAYAK RAW HOUSE TP.70 BL.232,233 FP.174 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 10020151695
21-03-2016
48000.00
ROAD CARPET AT GOPINATH SOC.-2 RANDER JAHANGIRPURA
ROAD CARPET AT GOPINATH SOC.-2 RANDER JAHANGIRPURA RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 10020151789
30-03-2016
32000.00
WATER LINE AT MALIMA NAGAR SOC.TP.42 FP.59 JAHANGIRABAD
WATER LINE AT MALIMA NAGAR SOC.TP.42 FP.59 JAHANGIRABAD RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 10020151862
31-03-2016
8000.00
ST.LIGHT AT MANI BA PARK TP.70 R.S.71,FP.57 AMROLI
ST.LIGHT AT MANI BA PARK TP.70 R.S.71,FP.57 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016233
30-04-2016
27000.00
ROAD CARPET AT PANCHVATI SOC. JAHANGIRPURA VARIYAV
ROAD CARPET AT PANCHVATI SOC. JAHANGIRPURA VARIYAV RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016502
18-05-2016
20000.00
ROAD M.G.AT C.Z.PATEL PARK SOC.TP.70 FP.4 BL.4 AMROLI
ROAD M.G.AT C.Z.PATEL PARK SOC.TP.70 FP.4 BL.4 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016549
20-05-2016
41500.00
WATER LINE AT GOPINATH SOC. TP.70 FP.80 BL.129 AMROLI
WATER LINE AT GOPINATH SOC. TP.70 FP.80 BL.129 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016573
24-05-2016
11600.00
Corporator Name SMT MITABEN KRUSHNALAL PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SIDHDHI VINAYAK RAW HOUSE TP.70 BL.232,233 FP.174 AMROLI
ST.LIGHT AT SIDHDHI VINAYAK RAW HOUSE TP.70 BL.232,233 FP.174 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 10020151696
21-03-2016
47000.00
ROAD CARPET AT GOPINATH SOC.-2 RANDER JAHANGIRPURA
ROAD CARPET AT GOPINATH SOC.-2 RANDER JAHANGIRPURA RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 10020151790
30-03-2016
31000.00
ST.LIGHT AT MANI BA PARK TP.70 R.S.71,FP.57 AMROLI
ST.LIGHT AT MANI BA PARK TP.70 R.S.71,FP.57 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016234
30-04-2016
27146.00
ROAD CARPET AT PANCHVATI SOC. JAHANGIRPURA VARIYAV
ROAD CARPET AT PANCHVATI SOC. JAHANGIRPURA VARIYAV RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016503
18-05-2016
20000.00
Corporator Name DR RAMANBHAI MAKANBHAI PARMAR
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SIDHDHI VINAYAK RAW HOUSE TP.70 BL.232,233 FP.174 AMROLI
ST.LIGHT AT SIDHDHI VINAYAK RAW HOUSE TP.70 BL.232,233 FP.174 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 10020151697
21-03-2016
48540.00
ST.LIGHT AT MANI BA PARK TP.70 R.S.71,FP.57 AMROLI
ST.LIGHT AT MANI BA PARK TP.70 R.S.71,FP.57 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016235
30-04-2016
27000.00
Corporator Name SHRI DIGVIJAYSINH NHARSINH BARAD
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SIDHDHI VINAYAK RAW HOUSE TP.70 BL.232,233 FP.174 AMROLI
ST.LIGHT AT SIDHDHI VINAYAK RAW HOUSE TP.70 BL.232,233 FP.174 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 10020151698
21-03-2016
47000.00
ST.LIGHT AT MANI BA PARK TP.70 R.S.71,FP.57 AMROLI
ST.LIGHT AT MANI BA PARK TP.70 R.S.71,FP.57 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016236
30-04-2016
27000.00
ROAD M.G.AT C.Z.PATEL PARK -A TP.70 FP.4 AMROLI
ROAD M.G.AT C.Z.PATEL PARK -A TP.70 FP.4 AMROLI RANDER - JAHANGIRPURA-VARIYAV 1002016643
02-06-2016
41500.00
Corporator Name URVASHIBEN ANIMESHBHAI RAMIMALI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT AMIDHARA SOC. TP.27 BL.150,FP.56 UTRAN
ST.LIGHT AT AMIDHARA SOC. TP.27 BL.150,FP.56 UTRAN KOSHAD- AMROLI 10020151616
10-03-2016
23120.00
WATER LINE AT ABHISHEK TOWNSHIP -A TP.23 FP.34 BL.84 AMROLI
WATER LINE AT ABHISHEK TOWNSHIP -A TP.23 FP.34 BL.84 AMROLI KOSHAD- AMROLI 10020151719
23-03-2016
43350.00
WATER LINE AT AMIDHARA SOC. TP.27 BL.150 FP.51 KATARGAM
WATER LINE AT AMIDHARA SOC. TP.27 BL.150 FP.51 KATARGAM KOSHAD- AMROLI 10020151763
25-03-2016
86400.00
ST.LIGHT AT GURU NAGAR SOC. -1,2 TP.70 R.S.5/3/2 FP.205 AMROLI
ST.LIGHT AT GURU NAGAR SOC. -1,2 TP.70 R.S.5/3/2 FP.205 AMROLI KOSHAD- AMROLI 10020168
05-04-2016
128114.00
ST.LIGHT AT NIRMAL NAGAR SOC. TP.70 R.S.13/2,13/3 /1 FP.215 AMROLI
ST.LIGHT AT NIRMAL NAGAR SOC. TP.70 R.S.13/2,13/3 /1 FP.215 AMROLI KOSHAD- AMROLI 10020169
05-04-2016
29057.00
WATER LINE AT AMAR DEEP COMPLEX TP.70 R.S.22/3 FP.231KATARGAM
WATER LINE AT AMAR DEEP COMPLEX TP.70 R.S.22/3 FP.231KATARGAM KOSHAD- AMROLI 100201611
05-04-2016
65425.00
ST.LIGHT AT KRISHNA PARK SOC.TP.73 BL.114 FP.55/A UTRAN
ST.LIGHT AT KRISHNA PARK SOC.TP.73 BL.114 FP.55/A UTRAN KOSHAD- AMROLI 1002016295
05-05-2016
37693.00
ST.LIGHT AT SHIV HARI OM NAGAR SOC.TP.23 BL.105 FP.49 KOSAD
ST.LIGHT AT SHIV HARI OM NAGAR SOC.TP.23 BL.105 FP.49 KOSAD KOSHAD- AMROLI 1002016296
05-05-2016
92400.00
Corporator Name GEETABEN MAHESHBHAI SOSA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT ABHISHEK TOWNSHIP -B TP.23 FP.34 BL.84 KOSAD
WATER LINE AT ABHISHEK TOWNSHIP -B TP.23 FP.34 BL.84 KOSAD KOSHAD- AMROLI 10020151804
30-03-2016
35750.00
WATER LINE AT SURYA NAGAR SOC.-2 TP.23 BL.102 FP.46 KOSAD
WATER LINE AT SURYA NAGAR SOC.-2 TP.23 BL.102 FP.46 KOSAD KOSHAD- AMROLI 1002016152
26-04-2016
43200.00
ST.LIGHT AT RIDHHI RESIDENCY TP.66 R.S.566/1,FP313 KOSAD
ST.LIGHT AT RIDHHI RESIDENCY TP.66 R.S.566/1,FP313 KOSAD KOSHAD- AMROLI 1002016610
27-05-2016
26052.00
WATER LINE AT OPERA CITY ,TP,27 FP. 131BL.123 KATARGAM
WATER LINE AT OPERA CITY ,TP,27 FP. 131BL.123 KATARGAM KOSHAD- AMROLI 1002016716
06-06-2016
76875.00
WATER LINE AT SHREE NATH RAW HOUSE TP.70 FP.206 R.S.5/3/2 KATARGAM
WATER LINE AT SHREE NATH RAW HOUSE TP.70 FP.206 R.S.5/3/2 KATARGAM KOSHAD- AMROLI 10020161006
18-07-2016
46375.00
Corporator Name SHRI DEVJIBHAI KHODABHAI GOPANI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT GURU NAGAR SOC.-1,2 TP.70,FP.205,R.S. 5/3/2 AMROLI
WATER LINE AT GURU NAGAR SOC.-1,2 TP.70,FP.205,R.S. 5/3/2 AMROLI KOSHAD- AMROLI 10020151617
10-03-2016
90000.00
ST.LIGHT AT YOGIDHARA SOC. TP.73 BL.54 FP.29 UTRAN
ST.LIGHT AT YOGIDHARA SOC. TP.73 BL.54 FP.29 UTRAN KOSHAD- AMROLI 100201693
19-04-2016
22700.00
ROAD CARPET AT PARMESHWER PARK SOC. TP.66 FP.340,R.S.602 KOSAD VARIYAV
ROAD CARPET AT PARMESHWER PARK SOC. TP.66 FP.340,R.S.602 KOSAD VARIYAV KOSHAD- AMROLI 100201694
19-04-2016
133000.00
ST.LIGHT AT NIRMAL NAGAR TP.70 R.S.13/2,FP.215 AMROLI
ST.LIGHT AT NIRMAL NAGAR TP.70 R.S.13/2,FP.215 AMROLI KOSHAD- AMROLI 1002016153
26-04-2016
87000.00
ST.LIGHT AT SHREE NATHJI BUNGLOWS TP.18 MOTA VARACHHA
ST.LIGHT AT SHREE NATHJI BUNGLOWS TP.18 MOTA VARACHHA KOSHAD- AMROLI 1002016154
26-04-2016
160000.00
Corporator Name SHRI NARESHBHAI JASMATBHAI JIYANI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT RUSHI BUNGLOWZ TP.24 MOTA VARACHHA,UTRAN
WATER LINE AT RUSHI BUNGLOWZ TP.24 MOTA VARACHHA,UTRAN KOSHAD- AMROLI 1002016507
18-05-2016
45400.00
Corporator Name JYOTIBEN CHANDUBHAI SOJITRA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT MANSAROVAR SOC. TP.22 SARATHANA VALAK
ROAD M.G.AT MANSAROVAR SOC. TP.22 SARATHANA VALAK VARACHHA-SARTHANA-SIMADA 1002016128
21-04-2016
83137.00
WATER LINE AT VALAM NAGAR SOC. TP.68 PUNA SIMADA
WATER LINE AT VALAM NAGAR SOC. TP.68 PUNA SIMADA VARACHHA-SARTHANA-SIMADA 1002016594
25-05-2016
116255.00
Corporator Name BHARTIBEN PANKAJBHAI KAPADIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT MANSAROVAR SOC. TP.22 SARATHANA VALAK
ROAD M.G.AT MANSAROVAR SOC. TP.22 SARATHANA VALAK VARACHHA-SARTHANA-SIMADA 1002016129
21-04-2016
83137.00
Corporator Name SHRI ASHOKBHAI VIRJIBHAI CHODVADIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT KAVITA SOC.-1 TP.22 SARATHANA
ST.LIGHT AT KAVITA SOC.-1 TP.22 SARATHANA VARACHHA-SARTHANA-SIMADA 100201621
06-04-2016
80000.00
ROAD M.G.AT MANSAROVAR SOC. TP.22 SARATHANA VALAK
ROAD M.G.AT MANSAROVAR SOC. TP.22 SARATHANA VALAK VARACHHA-SARTHANA-SIMADA 1002016130
21-04-2016
83137.00
ROAD CARPET AT KRUSHNAKUNJ SOC. TP.38 FP.60/A,B NANA VARACHHA
ROAD CARPET AT KRUSHNAKUNJ SOC. TP.38 FP.60/A,B NANA VARACHHA VARACHHA-SARTHANA-SIMADA 1002016133
21-04-2016
191250.00
Corporator Name SHRI MANOJBHAI PARBATBHAI CHOVATIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT MANSAROVAR SOC. TP.22 SARATHANA VALAK
ROAD M.G.AT MANSAROVAR SOC. TP.22 SARATHANA VALAK VARACHHA-SARTHANA-SIMADA 1002016131
21-04-2016
83137.00
ROAD CARPET AT KRUSHNAKUNJ SOC. TP.38 FP.60/A,B NANA VARACHHA
ROAD CARPET AT KRUSHNAKUNJ SOC. TP.38 FP.60/A,B NANA VARACHHA VARACHHA-SARTHANA-SIMADA 1002016132
21-04-2016
191250.00
Corporator Name SHRI DHIRAJLAL POPATLAL VEKARIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT SARVOPARI SOC. TP.16 KAPODRA
ROAD CARPET AT SARVOPARI SOC. TP.16 KAPODRA KAPODRA 10020151578
03-03-2016
70000.00
AAGANWADI NO 34 KRUSHNNAGAR KAPODRA
AAGANWADI NO 34 KRUSHNNAGAR KAPODRA KAPODRA 1002016775
13-06-2016
40000.00
AAGANWADI NO 34 KRUSHNNAGAR KAPODRA
AAGANWADI NO 34 KRUSHNNAGAR KAPODRA KAPODRA 1002016776
13-06-2016
40000.00
AAGANWADI NO 34 KRUSHNNAGAR KAPODRA
AAGANWADI NO 34 KRUSHNNAGAR KAPODRA KAPODRA 1002016777
13-06-2016
40000.00
Corporator Name SHRI BHAVESHBHAI GOVINDBHAI BHUMBHALIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT ISHWER NAGAR SOC. GALA NO-18-35 TP.15 FULPADA
ROAD CARPET AT ISHWER NAGAR SOC. GALA NO-18-35 TP.15 FULPADA KAPODRA 10020151579
03-03-2016
100000.00
Corporator Name SHRI DINESHBHAI MANUBHAI KACHHADIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT SARDAR HIRA UDHYOG SAHAKARI MANDLI LTD.-2 TP.4 A.K.ROAD
ROAD CARPET AT SARDAR HIRA UDHYOG SAHAKARI MANDLI LTD.-2 TP.4 A.K.ROAD FULPADA - ASHVANIKUMAR 10020151807
30-03-2016
47300.00
Corporator Name SHRI PRAFULBHAI CHHAGANBHAI TOGADIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT SUNDARVAN SOC. TP.15 FP.78 FULPADA
ROAD CARPET AT SUNDARVAN SOC. TP.15 FP.78 FULPADA FULPADA - ASHVANIKUMAR 1002016457
16-05-2016
60900.00
Corporator Name RANJANBEN SUNDARLAL SARTANPARA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT ALPA NAGAR SOC. TP.19 R.S.141 FP.18 NR.KANTARESHWER MANDIR
ROAD CARPET AT ALPA NAGAR SOC. TP.19 R.S.141 FP.18 NR.KANTARESHWER MANDIR KATARGAM 10020151765
25-03-2016
5250.00
ROAD CARPET AT SHRI RANG DARSHAN SOC.-2 PL.50-61,TP.18 FP.99,100 R.S.511/2 KATARGAM
ROAD CARPET AT SHRI RANG DARSHAN SOC.-2 PL.50-61,TP.18 FP.99,100 R.S.511/2 KATARGAM KATARGAM 1002016302
05-05-2016
9000.00
Corporator Name ANITABEN YASHODHARBHAI DESAI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT ALPA NAGAR SOC. TP.19 R.S.141 FP.18 NR.KANTARESHWER MANDIR
ROAD CARPET AT ALPA NAGAR SOC. TP.19 R.S.141 FP.18 NR.KANTARESHWER MANDIR KATARGAM 10020151766
25-03-2016
5250.00
ROAD CARPET AT SHRI RANG DARSHAN SOC.-2 PL.50-61,TP.18 FP.99,100 R.S.511/2 KATARGAM
ROAD CARPET AT SHRI RANG DARSHAN SOC.-2 PL.50-61,TP.18 FP.99,100 R.S.511/2 KATARGAM KATARGAM 1002016303
05-05-2016
8000.00
Corporator Name SHRI ANIL KANJIBHAI BHOJ
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT ALPA NAGAR SOC. TP.19 R.S.141 FP.18 NR.KANTARESHWER MANDIR
ROAD CARPET AT ALPA NAGAR SOC. TP.19 R.S.141 FP.18 NR.KANTARESHWER MANDIR KATARGAM 10020151767
25-03-2016
5250.00
Corporator Name JAGDISHBHAI PATEL (BALAR)
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT SHRI RANG DARSHAN SOC.-2 PL.50-61,TP.18 FP.99,100 R.S.511/2 KATARGAM
ROAD CARPET AT SHRI RANG DARSHAN SOC.-2 PL.50-61,TP.18 FP.99,100 R.S.511/2 KATARGAM KATARGAM 1002016305
05-05-2016
9000.00
Corporator Name SONUBEN AMBALIYA (PRAJAPATI)
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT CHITRAKUT SOC. TP.121 R.S.127/5 R.S.127/5 DABHOLI CHAR RASTA
ROAD CARPET AT CHITRAKUT SOC. TP.121 R.S.127/5 R.S.127/5 DABHOLI CHAR RASTA KATARGAM- VED 1002016484
16-05-2016
46000.00
Corporator Name NITABEN MAHESHBHAI SAVALIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT SARITA SOC. TP.49 R.S.181/1,FP.186 KATARGAM
ROAD M.G.AT SARITA SOC. TP.49 R.S.181/1,FP.186 KATARGAM KATARGAM- VED 1002016165
26-04-2016
55000.00
ST.LIGHT AT MUKTANAND -2 TP.49 R.S.106/4,FP.83 KATARGAM
ST.LIGHT AT MUKTANAND -2 TP.49 R.S.106/4,FP.83 KATARGAM KATARGAM- VED 1002016616
27-05-2016
35600.00
Corporator Name SHRI RAMESH UKANI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT MUKTANAND SOC.-1 TP.49 R.S.106/4 FP.83 KATARGAM
ST.LIGHT AT MUKTANAND SOC.-1 TP.49 R.S.106/4 FP.83 KATARGAM KATARGAM- VED 100201649
11-04-2016
22350.00
ROAD CARPET AT KANTESHWER SOC.-3 SHERI NO-2-5 SINGANPORE ROAD
ROAD CARPET AT KANTESHWER SOC.-3 SHERI NO-2-5 SINGANPORE ROAD KATARGAM- VED 1002016341
07-05-2016
75000.00
ST.LIGHT AT MUKTANAND -2 TP.49 R.S.106/4,FP.83 KATARGAM
ST.LIGHT AT MUKTANAND -2 TP.49 R.S.106/4,FP.83 KATARGAM KATARGAM- VED 1002016617
27-05-2016
30000.00
Corporator Name SHRI LALJIBHAI BHIMJIBHAI GHORI (LALU--KERIYA)
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SHREE JI PARK SOC. TP/.49 R.S.178,FP.182 KATARGAM
ST.LIGHT AT SHREE JI PARK SOC. TP/.49 R.S.178,FP.182 KATARGAM KATARGAM- VED 10020151666
15-03-2016
31660.00
ST.LIGHT AT SUNDAR PARK SOC. TP.49 R.S.183,FP.189 ( C) KATARGAM
ST.LIGHT AT SUNDAR PARK SOC. TP.49 R.S.183,FP.189 ( C) KATARGAM KATARGAM- VED 10020151667
15-03-2016
76692.00
ST.LIGHT AT LAXMIDHAM SOC. TP.49 R.S.172 ,FP.157-171/A,B KATARGAM
ST.LIGHT AT LAXMIDHAM SOC. TP.49 R.S.172 ,FP.157-171/A,B KATARGAM KATARGAM- VED 10020151668
15-03-2016
92480.00
ROAD CARPET AT KANTESHWER SOC.-3 SHERI NO-2-5 SINGANPORE ROAD
ROAD CARPET AT KANTESHWER SOC.-3 SHERI NO-2-5 SINGANPORE ROAD KATARGAM- VED 1002016342
07-05-2016
50000.00
ST.LIGHT AT MUKTANAND -2 TP.49 R.S.106/4,FP.83 KATARGAM
ST.LIGHT AT MUKTANAND -2 TP.49 R.S.106/4,FP.83 KATARGAM KATARGAM- VED 1002016618
27-05-2016
30000.00
DRAINAGE LINE AT VIHAR SOC.- 2 T P 18 FP 87,88 R S 493 OP 33 , PL 253 TO 258 ,262 TO 266
DRAINAGE LINE AT VIHAR SOC.- 2 T P 18 FP 87,88 R S 493 OP 33 , PL 253 TO 258 ,262 TO 266 KATARGAM- VED 1002016764
09-06-2016
73580.00
Corporator Name SADHANABEN HARESHBHAI RAVAL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G. AT JAY AMBE SOC. TP.26 FP.84 R.S.124 SINGANPORE
ROAD M.G. AT JAY AMBE SOC. TP.26 FP.84 R.S.124 SINGANPORE DABHOLI- SINGANPOR 100201666
13-04-2016
84000.00
ST.LIGHT AT SAHAJANAND SOC. TP.26 R.S.19-21,125,126 FP.21 SINGANPORE
ST.LIGHT AT SAHAJANAND SOC. TP.26 R.S.19-21,125,126 FP.21 SINGANPORE DABHOLI- SINGANPOR 1002016410
11-05-2016
40800.00
ROAD M.G.AT JAMNA NAGAR SOC. TP.51 FP.120/B DABHOLI
ROAD M.G.AT JAMNA NAGAR SOC. TP.51 FP.120/B DABHOLI DABHOLI- SINGANPOR 1002016563
20-05-2016
100605.00
ST.LIGHT AT GANGA NAGAR SOC.-1 TP.25,R.S.58 FP.49 SINGANPOR TUNKI
ST.LIGHT AT GANGA NAGAR SOC.-1 TP.25,R.S.58 FP.49 SINGANPOR TUNKI DABHOLI- SINGANPOR 1002016678
03-06-2016
30000.00
ST.LIGHT AT BAJRANGNAGAR T P 51 (DABHOLI) R S 123/P F P 154
ST.LIGHT AT BAJRANGNAGAR T P 51 (DABHOLI) R S 123/P F P 154 DABHOLI- SINGANPOR 10020161039
22-07-2016
45000.00
Corporator Name RATNABEN SHAMRAO FULE
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M .G.AT JAMNA NAGAR SOC. TP.51 FP.120/B DABHOLI
ROAD M .G.AT JAMNA NAGAR SOC. TP.51 FP.120/B DABHOLI DABHOLI- SINGANPOR 1002016598
25-05-2016
100605.00
ST.LIGHT AT GANGA NAGAR SOC.-1 TP.25,R.S.58 FP.49 SINGANPOR TUNKI
ST.LIGHT AT GANGA NAGAR SOC.-1 TP.25,R.S.58 FP.49 SINGANPOR TUNKI DABHOLI- SINGANPOR 1002016679
03-06-2016
50000.00
ST.LIGHT AT BAJRANGNAGAR T P 51 (DABHOLI) R S 123/P F P 154
ST.LIGHT AT BAJRANGNAGAR T P 51 (DABHOLI) R S 123/P F P 154 DABHOLI- SINGANPOR 10020161038
22-07-2016
45000.00
ROAD M.G.AT YOGESHWER PARK SOC. TP.62 DINDOLI,BHESTAN
ROAD M.G.AT YOGESHWER PARK SOC. TP.62 DINDOLI,BHESTAN DABHOLI- SINGANPOR 10020161084
01-08-2016
35000.00
Corporator Name SHRI JAYANTILAL DAHYABHAI BHANDERI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT RADHESHYAM SOC. TP.18 R.S.499,500 FP.82.83KATARGAM.
ST.LIGHT AT RADHESHYAM SOC. TP.18 R.S.499,500 FP.82.83KATARGAM. DABHOLI- SINGANPOR 1002016509
18-05-2016
32800.00
ST.LIGHT AT NAR NARAYAN SOC.T P 35 R S 31 F P 14 NORTH ZONE
ST.LIGHT AT NAR NARAYAN SOC.T P 35 R S 31 F P 14 NORTH ZONE DABHOLI- SINGANPOR 1002016718
06-06-2016
130100.00
Corporator Name SHRI VINODBHAI AMARSHIBHAI MORADIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT BHUMI DARSHAN SOC. TP.35,R.S.45/1,FP.47 KATARGAM
ST.LIGHT AT BHUMI DARSHAN SOC. TP.35,R.S.45/1,FP.47 KATARGAM DABHOLI- SINGANPOR 10020151669
15-03-2016
41442.00
ROAD M.G. AT JAY AMBE SOC. TP.26 FP.84 R.S.124 SINGANPORE
ROAD M.G. AT JAY AMBE SOC. TP.26 FP.84 R.S.124 SINGANPORE DABHOLI- SINGANPOR 100201667
13-04-2016
84000.00
ST.LIGHT AT SWASTIK PARK SOC. TP.35 FP.71 KATARGAM
ST.LIGHT AT SWASTIK PARK SOC. TP.35 FP.71 KATARGAM DABHOLI- SINGANPOR 1002016599
25-05-2016
41200.00
ST.LIGHT AT BAJRANGNAGAR T P 51 (DABHOLI) R S 123/P F P 154
ST.LIGHT AT BAJRANGNAGAR T P 51 (DABHOLI) R S 123/P F P 154 DABHOLI- SINGANPOR 10020161040
22-07-2016
49600.00
Corporator Name USHABEN MAHESHBHAI PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT GYAN DEEP SOC. NR.SHUBH WADI PAL
ST.LIGHT AT GYAN DEEP SOC. NR.SHUBH WADI PAL ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151630
10-03-2016
14500.00
ROAD CARPET AT BHAGYODAY SOC. PALANPUR PATIYA RANDER ROAD
ROAD CARPET AT BHAGYODAY SOC. PALANPUR PATIYA RANDER ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016212
29-04-2016
55000.00
ROAD CARPET AT SHREE JI COMPLEX RANDER ROAD
ROAD CARPET AT SHREE JI COMPLEX RANDER ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016306
05-05-2016
45000.00
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. GALI NO-5 PALANPUR ROAD
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. GALI NO-5 PALANPUR ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016315
05-05-2016
13000.00
Corporator Name JASHUBEN KHIMJIBHAI RATHOD
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT GYAN DEEP SOC. NR.SHUBHAM WADI, PAL
ST.LIGHT AT GYAN DEEP SOC. NR.SHUBHAM WADI, PAL ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151634
10-03-2016
14500.00
ST.LIGHT AT SHANTAM RAW HOUSE, NR.KARAN PARK ROAD, ADAJAN
ST.LIGHT AT SHANTAM RAW HOUSE, NR.KARAN PARK ROAD, ADAJAN ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151636
10-03-2016
18000.00
ROAD CARPET AT PRASHANT SOC.-2 RANDER
ROAD CARPET AT PRASHANT SOC.-2 RANDER ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151779
28-03-2016
60000.00
ROAD CARPET AT SARDAR VALLABHBHAI PATEL COLONY VIKAS MANDAL PAL
ROAD CARPET AT SARDAR VALLABHBHAI PATEL COLONY VIKAS MANDAL PAL ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151814
30-03-2016
35000.00
ROAD CARPET AT SHREE JI COMPLEX RANDER ROAD
ROAD CARPET AT SHREE JI COMPLEX RANDER ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016307
05-05-2016
50000.00
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. GALI NO-5 PALANPUR ROAD
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. GALI NO-5 PALANPUR ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016316
05-05-2016
13000.00
WATER LINE AT GIRDHAR NAGAR SOC. TP.8 FP.94 PALANPORE
WATER LINE AT GIRDHAR NAGAR SOC. TP.8 FP.94 PALANPORE ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016344
07-05-2016
55000.00
Corporator Name SHRI MUKESH CHANDRAKANT DALAL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT HARDIK PARK SOC. HONEY PARK ROAD ADAJAN
ROAD CARPET AT HARDIK PARK SOC. HONEY PARK ROAD ADAJAN ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151623
10-03-2016
15000.00
ST.LIGHT JALARAM RAW HOUSE-2 NR.GANGESHWER MANDIR ADAJAN
ST.LIGHT JALARAM RAW HOUSE-2 NR.GANGESHWER MANDIR ADAJAN ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151627
10-03-2016
40000.00
ST.LIGHT AT SHANTAM RAW HOUSE,NR.KARAN ROAD,ADAJAN
ST.LIGHT AT SHANTAM RAW HOUSE,NR.KARAN ROAD,ADAJAN ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151637
10-03-2016
18000.00
ROAD CARPET AT PRASHANT SOC.-2 RANDER
ROAD CARPET AT PRASHANT SOC.-2 RANDER ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151780
28-03-2016
50000.00
ROAD CARPET AT SARDAR VALLABHBHAI PATEL COLONY VIKAS MANDAL PAL
ROAD CARPET AT SARDAR VALLABHBHAI PATEL COLONY VIKAS MANDAL PAL ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151815
30-03-2016
35000.00
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. GALI NO-5 PALANPUR ROAD
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. GALI NO-5 PALANPUR ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016317
05-05-2016
13000.00
Corporator Name )
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SHANTAM RAW HOUSE NR.KARAN PARK ROAD ADAJAN
ST.LIGHT AT SHANTAM RAW HOUSE NR.KARAN PARK ROAD ADAJAN ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151584
04-03-2016
18000.00
ST.LIGHT AT GYANDEEP SOC. PAL
ST.LIGHT AT GYANDEEP SOC. PAL ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151587
04-03-2016
14500.00
ROAD CARPET AT PRASHANT SOC.-2 PALANPUR JAKATNAKA
ROAD CARPET AT PRASHANT SOC.-2 PALANPUR JAKATNAKA ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151626
10-03-2016
60000.00
ROAD CARPET AT SARDAR VALLABHBHAI PATEL COLONY VIKAS MANDAL PAL
ROAD CARPET AT SARDAR VALLABHBHAI PATEL COLONY VIKAS MANDAL PAL ADAJAN - PAL-PALANPOR 10020151816
30-03-2016
35000.00
ROAD CARPET AT BHAGYODAY SOC. PALANPUR PATIYA RANDER ROAD
ROAD CARPET AT BHAGYODAY SOC. PALANPUR PATIYA RANDER ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016215
29-04-2016
55000.00
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. SHERI NO-12 PALANPUR ROAD
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. SHERI NO-12 PALANPUR ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016282
04-05-2016
12500.00
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. GALI NO-5 PALANPUR ROAD
ROAD CARPET AT KRUSHNA KUNJ SOC. GALI NO-5 PALANPUR ROAD ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016318
05-05-2016
13000.00
WATER LINE AT SMIT RESIDENCY A-1 BUILDING,TP.9 FP.66 BL.89/1 PALANPORE
WATER LINE AT SMIT RESIDENCY A-1 BUILDING,TP.9 FP.66 BL.89/1 PALANPORE ADAJAN - PAL-PALANPOR 1002016619
27-05-2016
11200.00
Corporator Name VAISHALIBEN DEVANGBHAI SHAH
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SUGAM SOC. TP.11 RANDER
ST.LIGHT AT SUGAM SOC. TP.11 RANDER ADAJAN - GORAT 1002016155
26-04-2016
80000.00
Corporator Name HEMALI KALPESHKUMAR BOGHAWALA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SUGAM SOC. TP.11 RANDER
ST.LIGHT AT SUGAM SOC. TP.11 RANDER ADAJAN - GORAT 1002016156
26-04-2016
80000.00
Corporator Name SHRI ANILBHAI HASHMUKHBHAI BISCUITWALA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT AASHUTOSH PARK RAW HOUSE ANAND MAHAL ROAD ADAJAN
ROAD CARPET AT AASHUTOSH PARK RAW HOUSE ANAND MAHAL ROAD ADAJAN ADAJAN - GORAT 10020151588
05-03-2016
36000.00
ST.LIGHT AT SUGAM SOC. TP.11 RANDER
ST.LIGHT AT SUGAM SOC. TP.11 RANDER ADAJAN - GORAT 1002016157
26-04-2016
80000.00
Corporator Name SHRI NIRAV SURESHCHANDRA SHAH
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT ZAINAB PARK SOC. TP.14 FP.153 PL.C RANDER ADAJAN
WATER LINE AT ZAINAB PARK SOC. TP.14 FP.153 PL.C RANDER ADAJAN ADAJAN - GORAT 100201668
13-04-2016
51200.00
Corporator Name DAXABEN CHANDRAKANTBHAI JARIWALA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT UMA IND.SOC. TP.58 FP.139/A,B,C BL.296,298 BAMROLI
WATER LINE AT UMA IND.SOC. TP.58 FP.139/A,B,C BL.296,298 BAMROLI SALABATPURA- NAVAPURA-MAHIDHARPURA 1002016750
08-06-2016
300000.00
Corporator Name ARTIBEN HANISH PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT UMA IND.SOC. TP.58 FP.139/A,B,C BL.296,298 BAMROLI
WATER LINE AT UMA IND.SOC. TP.58 FP.139/A,B,C BL.296,298 BAMROLI SALABATPURA- NAVAPURA-MAHIDHARPURA 1002016751
08-06-2016
300000.00
Corporator Name SHRI RAKESHBHAI CHAMPAKLAL MALI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT UMA IND.SOC. TP.58 FP.139/A,B,C BL.296,298 BAMROLI
WATER LINE AT UMA IND.SOC. TP.58 FP.139/A,B,C BL.296,298 BAMROLI SALABATPURA- NAVAPURA-MAHIDHARPURA 1002016752
08-06-2016
300000.00
Corporator Name RASHILABEN BATUKBHAI PANSURIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT AASOPALAV & ARPAN APARTMENT TP.3 KARANJ
ROAD CARPET AT AASOPALAV & ARPAN APARTMENT TP.3 KARANJ UMARWADA- MATAVADI 10020151552
22-02-2016
17500.00
ROAD CARPET AT ISHWER KRUPA -3 PL.61-75 TP.3 KARANJ
ROAD CARPET AT ISHWER KRUPA -3 PL.61-75 TP.3 KARANJ UMARWADA- MATAVADI 10020151557
22-02-2016
24250.00
Corporator Name SHRI KANTIBHAI HIRJIBHAI BHANDERI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
PURCHASE CHAIR, GHODA GADI,TOYS,ETC.FOR AANGANWADI-73 TO 75
PURCHASE CHAIR, GHODA GADI,TOYS,ETC.FOR AANGANWADI-73 TO 75 UMARWADA- MATAVADI 100201648
06-04-2016
50000.00
PURCHASE 25 CHAIRS, TOYS.FOR AANGANWADI NO-66 TO 69
PURCHASE 25 CHAIRS, TOYS.FOR AANGANWADI NO-66 TO 69 UMARWADA- MATAVADI 1002016897
28-06-2016
50000.00
Corporator Name SHRI PRAVINBHAI MANJIBHAI GHOGHARI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
PURCHASE 25 CHAIRS, TOYS.FOR AANGANWADI NO-70,71,76
PURCHASE 25 CHAIRS, TOYS.FOR AANGANWADI NO-70,71,76 UMARWADA- MATAVADI 1002016898
28-06-2016
37500.00
Corporator Name KAILASHBEN VITTHALBHAI BHALIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
DRAINAGE LINE AT BHARAT NAGAR TP.3 FP.112 KARANJ
DRAINAGE LINE AT BHARAT NAGAR TP.3 FP.112 KARANJ KARANJ - MAGOB 100201631
06-04-2016
482500.00
Corporator Name MANJUBEN BALUBHAI DUDHAT
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
DRAINAGE LINE AT BHARAT NAGAR SOC. TP.3 FP.112 KARANJ
DRAINAGE LINE AT BHARAT NAGAR SOC. TP.3 FP.112 KARANJ KARANJ - MAGOB 100201650
11-04-2016
282500.00
Corporator Name SHRI BHARATBHAI MONABHAI VAGHASIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
DRAINAGE LINE AT BHARAT NAGAR TP.3 FP.112 KARANJ
DRAINAGE LINE AT BHARAT NAGAR TP.3 FP.112 KARANJ KARANJ - MAGOB 100201632
06-04-2016
482500.00
Corporator Name SHRI BHAVANBHAI VASHRAMBHAI SISARA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
DRAINAGE LINE AT BHARAT NAGAR TP.3 FP.112 KARANJ
DRAINAGE LINE AT BHARAT NAGAR TP.3 FP.112 KARANJ KARANJ - MAGOB 100201633
06-04-2016
482500.00
Corporator Name CHARUL KAPIL KASWALA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
DRAINAGE LINE AT SHANTI NI KETAN SOC. TP.11 FP.77-79 PUNA
DRAINAGE LINE AT SHANTI NI KETAN SOC. TP.11 FP.77-79 PUNA PUNA (WEST) 1002016514
19-05-2016
17175.00
Corporator Name ARUNABEN SANJAYBHAI DAVRA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT SITA NAGAR SOC. TP.11 PUNA
ROAD M.G.AT SITA NAGAR SOC. TP.11 PUNA PUNA (WEST) 1002016291
04-05-2016
266050.00
Corporator Name SHRI DINESHBHAI NANUBHAI SAVALIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
DRAINAGE LINE AT SHANTI NI KETAN SOC. TP.11 FP.77-79 PUNA
DRAINAGE LINE AT SHANTI NI KETAN SOC. TP.11 FP.77-79 PUNA PUNA (WEST) 1002016515
19-05-2016
17175.00
Corporator Name SHRI VIJAYBHAI AMRUTBHAI PANSHERIYA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT SITA NAGAR SOC. TP.11 PUNA
ROAD M.G.AT SITA NAGAR SOC. TP.11 PUNA PUNA (WEST) 1002016223
29-04-2016
266050.00
Corporator Name RAMILABEN YOGESHBHAI PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT PRIYANKA CITY LIGHT SOC. TP.61 FP.47 PARVAT
WATER LINE AT PRIYANKA CITY LIGHT SOC. TP.61 FP.47 PARVAT DUMBHAL - PARVAT 10020151639
11-03-2016
50000.00
ROAD M.G.AT JALARAM SOC.-3 TP.33 DUMBHAL
ROAD M.G.AT JALARAM SOC.-3 TP.33 DUMBHAL DUMBHAL - PARVAT 10020151673
15-03-2016
143500.00
ROAD CARPET AT VIDHATA TOWNSHIP TP.33 FP.43 DUMBHAL
ROAD CARPET AT VIDHATA TOWNSHIP TP.33 FP.43 DUMBHAL DUMBHAL - PARVAT 1002016249
30-04-2016
26625.00
WATER LINE AT LAXMI PARK RAW HOUSE TP.61 PARVAT
WATER LINE AT LAXMI PARK RAW HOUSE TP.61 PARVAT DUMBHAL - PARVAT 1002016487
16-05-2016
88175.00
WATER LINE AT RUSHI VIHAR SOC. TP.19 PARVAT MAGOB
WATER LINE AT RUSHI VIHAR SOC. TP.19 PARVAT MAGOB DUMBHAL - PARVAT 1002016935
02-07-2016
32600.00
Corporator Name RASHMIKABEN DASHRATHBHAI PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT JALARAM SOC.-3 TP.33 DUMBHAL
ROAD M.G.AT JALARAM SOC.-3 TP.33 DUMBHAL DUMBHAL - PARVAT 10020151638
11-03-2016
143500.00
WATER LINE AT PRIYANKA CITY LIGHT SOC. TP.61 FP.47 PARVAT
WATER LINE AT PRIYANKA CITY LIGHT SOC. TP.61 FP.47 PARVAT DUMBHAL - PARVAT 10020151640
11-03-2016
50000.00
ROAD CARPET AT VIDHATA TOWNSHIP TP.33 FP.43 DUMBHAL
ROAD CARPET AT VIDHATA TOWNSHIP TP.33 FP.43 DUMBHAL DUMBHAL - PARVAT 1002016250
30-04-2016
26625.00
WATER LINE AT LAXMI PARK RAW HOUSE TP.61 PARVAT
WATER LINE AT LAXMI PARK RAW HOUSE TP.61 PARVAT DUMBHAL - PARVAT 1002016486
16-05-2016
88175.00
WATER LINE AT RUSHI VIHAR SOC. TP.19 PARVAT MAGOB
WATER LINE AT RUSHI VIHAR SOC. TP.19 PARVAT MAGOB DUMBHAL - PARVAT 1002016936
02-07-2016
32600.00
Corporator Name SHRI VIJAYKUMAR PRAHLADRAY CHOWMAL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT PRIYANKA CITY LIGHT SOC. TP.61 FP.47 PARVAT
WATER LINE AT PRIYANKA CITY LIGHT SOC. TP.61 FP.47 PARVAT DUMBHAL - PARVAT 10020151641
11-03-2016
55000.00
WATER LINE AT LAXMI PARK RAW HOUSE TP.61 PARVAT
WATER LINE AT LAXMI PARK RAW HOUSE TP.61 PARVAT DUMBHAL - PARVAT 1002016488
16-05-2016
88175.00
WATER LINE AT RUSHI VIHAR SOC. TP.19 PARVAT MAGOB
WATER LINE AT RUSHI VIHAR SOC. TP.19 PARVAT MAGOB DUMBHAL - PARVAT 1002016937
02-07-2016
32600.00
Corporator Name SHRI SHAILESHBHAI ISHWARBHAI RAYKA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
PURCHASE FOR AANGANWADI NO-1 TO 31WARD NO-18
PURCHASE FOR AANGANWADI NO-1 TO 31WARD NO-18 AANJANA - KHATODRA 10020151829
31-03-2016
90000.00
Corporator Name SHRI ASLAM FIROZBHAI CYCLEWALA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
PURCHASE FOR AANGANWADI NO-1 TO 31
PURCHASE FOR AANGANWADI NO-1 TO 31 AANJANA - KHATODRA 10020151726
23-03-2016
90000.00
Corporator Name HEMLATABEN ASHOKKUMAR RANA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT LALWALA IND.SERVICE SOC.UDHNA
ROAD M.G.AT LALWALA IND.SERVICE SOC.UDHNA SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 10020151643
11-03-2016
100000.00
WATER LINE AT LALWALA IND. SOC. TP.1 R.S.15 FP.115 MAJURA
WATER LINE AT LALWALA IND. SOC. TP.1 R.S.15 FP.115 MAJURA SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 10020151674
15-03-2016
100000.00
CEMENT CONCREAT ROAD AT TRISHALA PARK APARTMENT TP.1 FP.10 UDHNA
CEMENT CONCREAT ROAD AT TRISHALA PARK APARTMENT TP.1 FP.10 UDHNA SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 100201644
06-04-2016
23000.00
WATER LINE AT UMA IND.SOC. TP.58 FP.139/A,B,C BL.296,298 BAMROLI
WATER LINE AT UMA IND.SOC. TP.58 FP.139/A,B,C BL.296,298 BAMROLI SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 1002016749
08-06-2016
200000.00
DRAINAGE LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C
DRAINAGE LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 1002016768
09-06-2016
200000.00
Corporator Name KISHORIBEN RAJENDRABHAI KAPADIA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT LALWALA IND. SOC. TP.1 R.S.15 FP.115 MAJURA
WATER LINE AT LALWALA IND. SOC. TP.1 R.S.15 FP.115 MAJURA SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 10020151675
15-03-2016
121000.00
CEMENT CONCREAT ROAD AT TRISHALA PARK APARTMENT TP.1 FP.10 UDHNA
CEMENT CONCREAT ROAD AT TRISHALA PARK APARTMENT TP.1 FP.10 UDHNA SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 100201645
06-04-2016
23000.00
Corporator Name SHRI PIYUSHKUMAR BALAVANTRAI JARIWALA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
CEMENT CONCREAT ROAD AT TRISHALA PARK APARTMENT TP.1 FP.10 UDHNA
CEMENT CONCREAT ROAD AT TRISHALA PARK APARTMENT TP.1 FP.10 UDHNA SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 100201646
06-04-2016
23000.00
DRAINAGE LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C
DRAINAGE LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 1002016769
09-06-2016
200000.00
Corporator Name SHRI MULJIBHAI MADHAVJIBHAI THAKKAR
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT LAXMI NAGAR SERVICE SOC. TP.1 FP.37 UDHNA
ROAD CARPET AT LAXMI NAGAR SERVICE SOC. TP.1 FP.37 UDHNA SAGRAMPURA-RUSTAMPURA-UDHNA 10020151609
08-03-2016
70000.00
Corporator Name RESHMABEN RUPESHKUMAR LAPSIWALA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT LALWALA IND.SERVICE SOC.UDHNA
ROAD M.G.AT LALWALA IND.SERVICE SOC.UDHNA SONI FALIYA- NANPURA- ATHWA 10020151646
11-03-2016
125000.00
WATER LINE AT LALWALA IND. SOC. TP.1 R.S.15 FP.115 MAJURA
WATER LINE AT LALWALA IND. SOC. TP.1 R.S.15 FP.115 MAJURA SONI FALIYA- NANPURA- ATHWA 10020151676
15-03-2016
90000.00
WATER LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C
WATER LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C SONI FALIYA- NANPURA- ATHWA 1002016765
09-06-2016
200000.00
Corporator Name SUCHITRABEN SUBHASHBHAI PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SHRI SOMNATH MAHADEV SOC. TP.5 FP.114 UMARA
ST.LIGHT AT SHRI SOMNATH MAHADEV SOC. TP.5 FP.114 UMARA ICHHANATH- DUMAS 1002016569
20-05-2016
41600.00
Corporator Name SUDHA MUKESH NAHATA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SHRI SOMNATH MAHADEV SOC. TP.5 FP.114 UMARA
ST.LIGHT AT SHRI SOMNATH MAHADEV SOC. TP.5 FP.114 UMARA ICHHANATH- DUMAS 1002016570
20-05-2016
41600.00
Corporator Name SHRI HITENDRABHAI HARISHBHAI GAMIT (HITESH GAMIT)
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT MAYUR GROUP SOC. TP.4 FP.74 UMARA,
ST.LIGHT AT MAYUR GROUP SOC. TP.4 FP.74 UMARA, ICHHANATH- DUMAS 10020151677
15-03-2016
70000.00
ST.LIGHT AT SHRI SOMNATH MAHADEV SOC. TP.5 FP.114 UMARA
ST.LIGHT AT SHRI SOMNATH MAHADEV SOC. TP.5 FP.114 UMARA ICHHANATH- DUMAS 1002016571
20-05-2016
41500.00
Corporator Name SHRI ANIL DIPCHAND GOPLANI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT MAYUR GROUP SOC. TP.4 FP.74 UMARA,
ST.LIGHT AT MAYUR GROUP SOC. TP.4 FP.74 UMARA, ICHHANATH- DUMAS 10020151678
15-03-2016
70000.00
ST.LIGHT AT SHRI SOMNATH MAHADEV SOC. TP.5 FP.114 UMARA
ST.LIGHT AT SHRI SOMNATH MAHADEV SOC. TP.5 FP.114 UMARA ICHHANATH- DUMAS 1002016572
20-05-2016
41500.00
Corporator Name KALPANABEN MADANSINH ATODARIA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT KRISHNA NAGAR SOC. TP.28 FP.138 ALTHAN,BHATAR
ST.LIGHT AT KRISHNA NAGAR SOC. TP.28 FP.138 ALTHAN,BHATAR ALTHAN- BHATAR 1002016431
12-05-2016
30000.00
Corporator Name PUSHPABEN GOVINDBHAI PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT KRISHNA NAGAR SOC. TP.28 FP.138 ALTHAN,BHATAR
ST.LIGHT AT KRISHNA NAGAR SOC. TP.28 FP.138 ALTHAN,BHATAR ALTHAN- BHATAR 1002016432
12-05-2016
55000.00
DRAINAGE LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C
DRAINAGE LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C ALTHAN- BHATAR 1002016767
09-06-2016
300000.00
Corporator Name SHRI MUKESHBHAI BABUBHAI PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT MAHADEV NAGAR SOC. R.S.NO-1 BHATAR
ST.LIGHT AT MAHADEV NAGAR SOC. R.S.NO-1 BHATAR ALTHAN- BHATAR 10020151593
05-03-2016
33000.00
DRAINAGE LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C
DRAINAGE LINE AT UMA IND. SOC. TP 58 B L 296,298 F P 139 A B C ALTHAN- BHATAR 1002016766
09-06-2016
300000.00
Corporator Name ROHINI CHHOTUBHAI PATIL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SHUBH RESIDENCY UDHNA
ST.LIGHT AT SHUBH RESIDENCY UDHNA UDHNA (SOUTH)- UDHYOGNAGAR 10020151772
25-03-2016
47000.00
Corporator Name SHRI SURESHBHAI KANJIBHAI KANSAGRA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT TRUPTI NAGAR SOC. TP.58 BL.274 PL.251-266,276-300 BAMROLI
WATER LINE AT TRUPTI NAGAR SOC. TP.58 BL.274 PL.251-266,276-300 BAMROLI UDHNA (SOUTH)- UDHYOGNAGAR 1002016383
09-05-2016
93000.00
Corporator Name SHRI SOMNATHBHAI RAGHUNATHBHAI MARATHE
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SHUBH RESIDENCY UDHNA
ST.LIGHT AT SHUBH RESIDENCY UDHNA UDHNA (SOUTH)- UDHYOGNAGAR 10020151773
25-03-2016
47014.00
ROAD CARPET AT HELI SOC. TP.2 FP.58 UDHNA
ROAD CARPET AT HELI SOC. TP.2 FP.58 UDHNA UDHNA (SOUTH)- UDHYOGNAGAR 10020151783
28-03-2016
45500.00
Corporator Name JAYSHREEBEN SHAILESHBHAI PARATE
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
AANGANWADI NO-158 TO 161 NAVANAGAR
AANGANWADI NO-158 TO 161 NAVANAGAR LIMBAYAT- UDHNA YARD 10020161000
16-07-2016
100000.00
Corporator Name SHRI IQBAL GULAM MUSTUFA BELIM
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT GOVIND NAGAR IND.SOC. TP.39 LIMBAYAT
ROAD CARPET AT GOVIND NAGAR IND.SOC. TP.39 LIMBAYAT LIMBAYAT- UDHNA YARD 1002016169
26-04-2016
986509.00
Corporator Name ARCHANABEN ASHOKBHAI PATIL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SOMESHWER PARK TP.69 FP.16/A,16/B1,2 GODADARA DINDOLI
ST.LIGHT AT SOMESHWER PARK TP.69 FP.16/A,16/B1,2 GODADARA DINDOLI GODADRA- DINDOLI (NORTH) 10020151571
29-02-2016
23100.00
WATER LINE AT ROSHNI NAGAR SOC. TP.69 FP.124,129/B/1 DINDOLI
WATER LINE AT ROSHNI NAGAR SOC. TP.69 FP.124,129/B/1 DINDOLI GODADRA- DINDOLI (NORTH) 10020151679
15-03-2016
23900.00
ST.LIGHT AT MAHARANA PRATAP NAGAR TP.61 GODADARA
ST.LIGHT AT MAHARANA PRATAP NAGAR TP.61 GODADARA GODADRA- DINDOLI (NORTH) 1002016384
09-05-2016
25000.00
Corporator Name MINABEN DINESHKUMAR RATHOD
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SOMESHWER PARK TP.69 FP.16/A,16/B1,2 GODADARA DINDOLI
ST.LIGHT AT SOMESHWER PARK TP.69 FP.16/A,16/B1,2 GODADARA DINDOLI GODADRA- DINDOLI (NORTH) 10020151572
29-02-2016
23100.00
WATER LINE AT ROSHNI NAGAR SOC. TP.69 FP.124,129/B/1 DINDOLI
WATER LINE AT ROSHNI NAGAR SOC. TP.69 FP.124,129/B/1 DINDOLI GODADRA- DINDOLI (NORTH) 10020151680
15-03-2016
23900.00
ST.LIGHT AT MAHARANA PRATAP NAGAR TP.61 GODADARA
ST.LIGHT AT MAHARANA PRATAP NAGAR TP.61 GODADARA GODADRA- DINDOLI (NORTH) 1002016385
09-05-2016
25000.00
Corporator Name SHRI AMITSINGH JAMUNASINGH RAJPUT
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SOMESHWER PARK TP.69 FP.16/A,16/B1,2 GODADARA DINDOLI
ST.LIGHT AT SOMESHWER PARK TP.69 FP.16/A,16/B1,2 GODADARA DINDOLI GODADRA- DINDOLI (NORTH) 10020151573
29-02-2016
23100.00
WATER LINE AT ROSHNI NAGAR SOC. TP.69 FP.124,129/B/1 DINDOLI
WATER LINE AT ROSHNI NAGAR SOC. TP.69 FP.124,129/B/1 DINDOLI GODADRA- DINDOLI (NORTH) 10020151681
15-03-2016
23900.00
ST.LIGHT AT MAHARANA PRATAP NAGAR TP.61 GODADARA
ST.LIGHT AT MAHARANA PRATAP NAGAR TP.61 GODADARA GODADRA- DINDOLI (NORTH) 1002016386
09-05-2016
25000.00
Corporator Name SHRI RAV SAHEB RAWAN PATIL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SOMESHWER PARK TP.69 FP.16/A,16/B1,2 GODADARA DINDOLI
ST.LIGHT AT SOMESHWER PARK TP.69 FP.16/A,16/B1,2 GODADARA DINDOLI GODADRA- DINDOLI (NORTH) 10020151574
29-02-2016
23100.00
WATER LINE AT ROSHNI NAGAR SOC. TP.69 FP.124,129/B/1 DINDOLI
WATER LINE AT ROSHNI NAGAR SOC. TP.69 FP.124,129/B/1 DINDOLI GODADRA- DINDOLI (NORTH) 10020151682
15-03-2016
23900.00
ST.LIGHT AT MAHARANA PRATAP NAGAR TP.61 GODADARA
ST.LIGHT AT MAHARANA PRATAP NAGAR TP.61 GODADARA GODADRA- DINDOLI (NORTH) 1002016387
09-05-2016
25000.00
Corporator Name SHRI SUBHASHBHAI NAMDEV PATIL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT SAI NAGAR SOC. TP.69 GODADARA-DINDOLI
WATER LINE AT SAI NAGAR SOC. TP.69 GODADARA-DINDOLI DINDOLI (SOUTH) 10020151664
11-03-2016
100000.00
Corporator Name KIRANKUNVAR LAXMANSINH BHATI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATTER LINE AT UMA DARSHAN SOC. TP.47 FP.33 BL.188 BHESTAN
WATTER LINE AT UMA DARSHAN SOC. TP.47 FP.33 BL.188 BHESTAN PANDESARA- BHESTAN 10020151753
25-03-2016
25000.00
Corporator Name PURNIMA HARISHBHAI DAVLE
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATTER LINE AT UMA DARSHAN SOC. TP.47 FP.33 BL.188 BHESTAN
WATTER LINE AT UMA DARSHAN SOC. TP.47 FP.33 BL.188 BHESTAN PANDESARA- BHESTAN 10020151754
25-03-2016
25000.00
Corporator Name WANKHEDE
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATTER LINE AT UMA DARSHAN SOC. TP.47 FP.33 BL.188 BHESTAN
WATTER LINE AT UMA DARSHAN SOC. TP.47 FP.33 BL.188 BHESTAN PANDESARA- BHESTAN 10020151755
25-03-2016
25000.00
Corporator Name SHRI NARESHBHAI MAFATBHAI PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATTER LINE AT UMA DARSHAN SOC. TP.47 FP.33 BL.188 BHESTAN
WATTER LINE AT UMA DARSHAN SOC. TP.47 FP.33 BL.188 BHESTAN PANDESARA- BHESTAN 10020151756
25-03-2016
20500.00
Corporator Name SHRI DHANSUKHBHAI BHAGAWATIPRASAD RAJPUT
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
V.D.S. CONCREAT PAVING AT TULSIDHAM SOC. PL.1-19 TP.58 BL.234 BAMROLI
V.D.S. CONCREAT PAVING AT TULSIDHAM SOC. PL.1-19 TP.58 BL.234 BAMROLI BAMROLI 100201669
13-04-2016
108857.00
Corporator Name GIRIJASHANKARBHAI VIBHUTINARAYAN MISHRA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ST.LIGHT AT SHUBHLAXMI SWASTIK NAGAR SOC.UDHNA
ST.LIGHT AT SHUBHLAXMI SWASTIK NAGAR SOC.UDHNA BAMROLI 10020151551
22-02-2016
63850.00
Corporator Name BHARTIBEN KARUNA SHANKAR TIWARI
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
WATER LINE AT SHIV NAGAR SOC. TP.63 R.S.192/1 FP.65/A VADOD
WATER LINE AT SHIV NAGAR SOC. TP.63 R.S.192/1 FP.65/A VADOD VADOD- JIAAU-UNN 10020151786
28-03-2016
50000.00
ROAD M.G.AT SHREE KRUSHNA NAGAR SOC. TP.63 BL.169 VADOD
ROAD M.G.AT SHREE KRUSHNA NAGAR SOC. TP.63 BL.169 VADOD VADOD- JIAAU-UNN 1002016113
19-04-2016
314140.00
ST.LIGHT AT BHAGVATI NAGAR SOC. UDHNA
ST.LIGHT AT BHAGVATI NAGAR SOC. UDHNA VADOD- JIAAU-UNN 1002016174
26-04-2016
55100.00
ROAD M.G AT SHRI JAY AMBE GROUP SOC. TP.58 BL.260,273 BAMROLI
ROAD M.G AT SHRI JAY AMBE GROUP SOC. TP.58 BL.260,273 BAMROLI VADOD- JIAAU-UNN 1002016229
29-04-2016
150000.00
DRAINAGE LINE AT SHRINATHJI IND.ESTATE TP.63 R.S,.105/2,FP.73 VADOD
DRAINAGE LINE AT SHRINATHJI IND.ESTATE TP.63 R.S,.105/2,FP.73 VADOD VADOD- JIAAU-UNN 1002016634
27-05-2016
137000.00
Corporator Name RUKSANABANU ABDUL KAHHAR JUMMA
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT PIRBHAI STREET TANKI FALIYA TP.59 FP.40 UNN
ROAD M.G.AT PIRBHAI STREET TANKI FALIYA TP.59 FP.40 UNN VADOD- JIAAU-UNN 10020151787
28-03-2016
17100.00
ROAD M.G.AT DILDAR NAGAR SOC. TP.59 R.S.241/3 UNN
ROAD M.G.AT DILDAR NAGAR SOC. TP.59 R.S.241/3 UNN VADOD- JIAAU-UNN 1002016116
19-04-2016
90000.00
ROAD M.G. AT BARKAT PARK SOC. TP.59 FP.230 BL.296 UNN
ROAD M.G. AT BARKAT PARK SOC. TP.59 FP.230 BL.296 UNN VADOD- JIAAU-UNN 10020161130
08-08-2016
45000.00
Corporator Name SHRI SATISHBHAI CHAMPAKBHAI PATEL
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD M.G.AT PIRBHAI STREET TANKI FALIYA TP.59 FP.40 UNN
ROAD M.G.AT PIRBHAI STREET TANKI FALIYA TP.59 FP.40 UNN VADOD- JIAAU-UNN 10020151788
28-03-2016
100000.00
ROAD M.G.AT SHRI SAI NAGAR SOC. TP.63 BL.173/2 VADOD
ROAD M.G.AT SHRI SAI NAGAR SOC. TP.63 BL.173/2 VADOD VADOD- JIAAU-UNN 10020151845
31-03-2016
100000.00
ST.LIGHT AT SHOEB NAGAR -A UNN SOC. UDHNA
ST.LIGHT AT SHOEB NAGAR -A UNN SOC. UDHNA VADOD- JIAAU-UNN 100201678
13-04-2016
113700.00
Corporator Name SHRI BHADRESHKUMAR NARENDRASINH PARMAR
WorkName Location Sanction No.
Sanction Date
Sanction Amount
ROAD CARPET AT TRUPTI NAGAR SOC. TP.58 BL.274 BAMROLI
ROAD CARPET AT TRUPTI NAGAR SOC. TP.58 BL.274 BAMROLI VADOD- JIAAU-UNN 10020151691
15-03-2016
20000.00
ROAD M.G.AT SHOEB NAGAR -B TP 59 R,S.12,18,19 UNN
ROAD M.G.AT SHOEB NAGAR -B TP 59 R,S.12,18,19 UNN VADOD- JIAAU-UNN 10020151758
25-03-2016
100000.00
ROAD M.G.AT YADGAR NAGAR SOC. TP.59 R.S.22 BL,,29 UNN
ROAD M.G.AT YADGAR NAGAR SOC. TP.59 R.S.22 BL,,29 UNN VADOD- JIAAU-UNN 10020151857
31-03-2016
23000.00
ROAD M.G.AT NIZAMI NAGAR SOC. TP.59 R.S.231/A,B,C UNN
ROAD M.G.AT NIZAMI NAGAR SOC. TP.59 R.S.231/A,B,C UNN VADOD- JIAAU-UNN 100201680
13-04-2016
100000.00
ROAD M.G.AT BILAL NAGAR SOC. TP.59 R.S.241 UNN
ROAD M.G.AT BILAL NAGAR SOC. TP.59 R.S.241 UNN VADOD- JIAAU-UNN 1002016118
19-04-2016
100000.00
ROAD M.G.AT SHRI JAY AMBE GROUP SOC. TP.58 BL.260,273,BAMROLI
ROAD M.G.AT SHRI JAY AMBE GROUP SOC. TP.58 BL.260,273,BAMROLI VADOD- JIAAU-UNN 1002016190
27-04-2016
200000.00